Advocaat uitkering

Advocaat Uitkering

Op het moment dat er een besluit genomen is over bijvoorbeeld de stopzetting van uw uitkering of een boete naar aanleiding van uw uitkering, dan kunt u in bezwaar gaan bij de gemeente. In de brief van het besluit staat hoe u een bezwaarschrift kunt indienen tegen dat besluit over uw uitkering. Het indienen van het bezwaarschrift geeft geen opschortende werking. Stel u hebt een boetebesluit, dan zult u de boete gewoon moeten betalen. Bij een gegrond bezwaar, zult u het bedrag terugkrijgen van de gemeente.

Bezwaar

Bezwaarschriftadvocaat.nl koppelt u aan een advocaat die gespecialiseerd is in uitkeringen. De advocaat in uitkeringen dient bij de gemeente een bezwaarschrift in namens u. Naar aanleiding van de brief van de gemeente en uw dossier, zorgt hij voor een goed onderbouwd bezwaarschrift. Tijdens een hoorzitting staat de advocaat (uitkeringsspecialist) u bij. Bij een eventuele beroepsprocedure zal de advocaat in uitkeringen u eveneens bijstaan. Hij zal in dat geval ook zorgen voor een goed onderbouwd beroepschrift.

De bezwaartermijn voor het indienen van een bezwaarschrift is doorgaans 6 weken. Dat betekent dat u snel moet handelen, wil er binnen de bezwaartermijn een bezwaarschrift ingediend zijn. Als u wilt dat een advocaat die specialist is op het gebied van uitkeringen u bijstaat en namens u bezwaar maakt, stuurt u zo snel mogelijk het besluit van de gemeente naar Bezwaarschriftadvocaat.nl. Het besluit wordt dan doorgezet naar de advocaat in uitkeringen om op die manier tijdig bezwaar namens u te maken.

Advocatenkantoor

De advocaat (uitkeringsspecialist) werkt met toevoegingszaken, wat inhoudt dat hij u pro deo bij kan staan. Hij doet daarvoor een aanvraag bij de Raad voor Rechtsbijstand, waarna u wel of geen gesubsidieerde rechtsbijstand krijgt. De Raad voor Rechtsbijstand is een overheidsinstantie die onder bepaalde voorwaarden uw eigen bijdrage vergoedt. Als u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan mag u ervoor kiezen om het bezwaar te laten intrekken of te laten voortzetten. Bij voortzetting zult u een eigen bijdrage moeten leveren.