Arbeidsconflict op de werkvloer verdient aandacht

Waar arbeidsconflicten op de werkvloer vroeger vaak onder stoelen en banken werden gestoken en dus niet werden uitgesproken, is dat tegenwoordig vaak anders. Werknemers spreken vaker frustraties uit maar zijn ook op zoek naar verbinding om te streven naar een plezierige werkomgeving. Dit maakt dat bij conflicten in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van mediation. Ieder arbeidsconflict is natuurlijk anders, lees daarom meer over een arbeidsconflict op ArbeidsMediator. Echter waar het conflict ook door is ontstaan, als werkgever is het in het belang van de onderneming zaak om dit zo snel mogelijk op een goede manier op te lossen.

Wat is een arbeidsconflict?

Een arbeidsconflict kan ontstaan tussen twee personen maar ook tussen een groep of meer groepen. Het kan zelfs zo zijn dat de ene persoon een situatie misschien helemaal niet echt ervaart als een conflict terwijl de ander dat wel doet. Ongeacht wat de situatie precies is, is het zaak om op zo kort mogelijke termijn te komen tot een oplossing. Gesprekken zullen plaatsvinden en oplossingen zullen worden aangedragen, echter soms blijkt dat men er intern binnen de organisatie toch niet goed uitkomt. Een onafhankelijke blik op het conflict en de context daarvan kan dan van grote meerwaarde zijn.

Mediator als onafhankelijke partij

Een mediator belicht alle kanten van een conflict en werkt toe naar het zelf aandragen van oplossingen door de betrokken partijen. Vaak is er sprake van diepliggende overtuigingen en visies die uiteindelijk resulteren in een conflict tussen werknemers of een werkgever en een werknemer. Door als mediator aanwezig te zijn bij gesprekken, bij te sturen en afspraken vast te leggen wordt gestreefd naar het samen vinden van oplossingen en bouwen aan een hernieuwde constructieve samenwerking. Het belang om conflicten goed op te lossen is groot voor een werkgever maar ook voor het werkplezier van een werknemer.