Bedrijfsverzekering: niet doemdenken, wel nadenken

Angst is een slechte raadgever. Laat hem dus nooit uw ondernemingsplannen dwarsbomen. Wees er wel van bewust dat u ook maar een mens bent en dus fouten kan maken. Net als uw eventuele personeel. Het hoeven zelfs geen fouten te zijn. Mensen kunnen ziek worden. Er kan een ongeval op de werkplek zijn. Ondernemen kan soms risicovol zijn. Daarom bestaat er zoiets als een bedrijfsverzekering. Beschouw het niet als een noodzakelijk kwaad dat u geld kost, bekijk het als een opportuniteit om bij eventuele tegenslag geen onherroepelijke schade te lijden.

Waarom een bedrijfsverzekering?

Misschien bent u elektricien of loodgieter. De lat ligt hoog. En klanten zijn veeleisend. Wie weet maakt u een foutje en zijn de gevolgen op financieel vlak veel groter dan dat foutje deed vermoeden. Op dat moment gaat uw bedrijfsverzekering ervoor zorgen dat u makkelijk het hoofd boven water houdt. U hebt niet alles in de hand. Ook een personeelslid kan pech hebben. Iemand van uw medewerkers rijdt een wagen in de prak of erger nog, hij of zij berokkent hierdoor schade aan derden. U gaat de hemel danken dat uw verzekeraar met de passende bedrijfsverzekering voor u in de bres springt.

 Welke bedrijfsverzekering?

Ga niet over een nacht ijs bij het bepalen van welke bedrijfsverzekering voor u geschikt of zelfs noodzakelijk is. Neem het voorbeeld van de specifieke brandverzekering. Als de gevolgen van een eventuele brand werkelijk desastreus zouden zijn voor uw bedrijf, overweeg deze dan. Is dat niet het geval, dan kan u volstaan met de bedrijfsschadeverzekering die ook brand dekt. Weeg alle mogelijkheden rond de bedrijfsverzekering zorgvuldig af. Doe ook het nodige voor het pensioen van uw personeel. Denk er goed over na, maar laat het u zeker niet afschrikken. Het is een zoeken naar de gulden middenweg tussen uw buikgevoel en de juiste zakelijke beslissingen.