Eigenschappen van een goede leraar

Iedereen kent wel een leraar die erg geliefd is en zijn werk goed doet. De kwaliteit van onderwijs blijkt sterk toe te nemen als een leraar aan een aantal eisen voldoet. Over wat voor eigenschappen moet een leraar beschikken om als goed bestempeld te worden? Misschien vraag je je dit af omdat je zelf leraar wilt worden, of omdat je het al bent en jezelf wilt verbeteren. Wat de reden ook is, hieronder vind je een aantal van deze eigenschappen.

Competent

Uiteraard dient een leraar competent te zijn in het vakgebied. Gaat de leraar het vak geschiedenis geven, dan dient hij of zij goed op de hoogte te zijn van alle stof. Dit gaat verder dan alleen feiten uit het hoofd leren; als leraar is het noodzakelijk dat je begrijpt hoe verschillende zaken in verband staan met elkaar.

Goede strategieën 

Om op een goede manier les te geven is het belangrijk dat er gebruik wordt gemaakt van geschikte strategieën. De strategieën die toegepast worden dienen ervoor te zorgen dat de leerling gestimuleerd wordt om kritisch te onderzoeken en te denken.

Beschikken over beheersingsvaardigheden

Om leerlingen goed te laten (samen)werken is het van belang dat de leraar over beheersingsvaardigheden beschikt. Dit houdt bijvoorbeeld het instellen van regels in, het organiseren van groepen, toezicht houden op taken en de groep en ook het omgaan met afwijkend gedrag.

Goed kunnen communiceren en motiveren

Tot slot dient een leraar een goede spreker te zijn. Hij of zij moet betrokken zijn bij de leerlingen en in staat kunnen zijn om hen te motiveren. Op die manier verbetert de kwaliteit van het onderwijs.

Tip: weet je als leraar niet zo goed of je op de goede weg bent? Dan is beeldcoachen een goede manier om erachter te komen of dat zo is. Op https://www.stichting-leerkracht.nl/ vind je meer informatie.