Green Belt Training voor afdelingen

Bij elk bedrijf werkt wel een aantal managers dat in aanmerking komt voor een Green Belt Training. Een kenmerk van de werkzaamheden van deze managers is dat zij een deel van hun tijd gebruiken om te zoeken naar verbeterpunten in het functioneren van hun afdelingen. Deze zogenoemde Green Belts zijn ambitieuze mensen. Ze hebben een enorme drive om hun afdelingen te optimaliseren. Door hen een Green Belt Training aan te bieden krijgen ze de kans om hele afdelingen en soms wel een heel bedrijf op sleeptouw te nemen in een proces van prestatieverbeteringen.

Zesdaagse Green Belt Training

De training die door The Lean Six Sigma Company wordt aangeboden duurt zes dagen. Tijdens de training leren de cursisten de principes van Lean Six Sigma. Kernpunt van die principes zijn een goede filosofie, een vooruitziende werkstructuur en een instrumentarium om elke dag verbeterpunten te kunnen doorvoeren. Het belangrijkste onderdeel van de Green Belt Training is in hoog tempo projecten leren uitvoeren. Daarbij wordt gewerkt volgens de DMAIC projectstructuur. DMAIC staat voor Define, Measure, Analyse, Improve en Control. Daaronder ligt een uitgebreid model van opeenvolgende stappen die tijdens de processen genomen worden.

Aandacht voor ‘lean’

Tijdens de Green Belt Training wordt ook ruimschoots aandacht besteed aan lean. Voor deze Engelse term bestaat geen goed Nederlands woord, maar het komt er op neer dat alles in de bedrijfsprocessen is gericht op waardecreatie. De lean-methodiek leidt er onherroepelijk toe dat er minder wordt verspild. Cursisten die de Green belt Training hebben afgerond zijn in staat om de processen op hun afdeling te verbeteren. Ze weten ook hoe ze de andere werknemers op de afdeling moeten motiveren om suggesties ter verbetering van de processen naar voren moeten brengen. Voor de training is het essentieel dat de cursisten affiniteit hebben met procesoptimalisatie.