Outplacement op maat

Als je bij je huidige werkgever je baan dreigt te verliezen kun je dat voor zijn door gebruik te maken van outplacement op maat. Dat werkt als volgt. Je werkgever zegt tegen jou dat er vanwege veranderende ontwikkelingen in de toekomst waarschijnlijk geen plaats meer voor jou is bij zijn bedrijf. Om je te helpen stelt hij een budget ter beschikking dat je mag besteden aan outplacement op maat. Dat wil zeggen dat je hulp krijgt bij het zoeken naar een andere werkgever. Outplacement op maat wil zeggen dat er gericht voor jou wordt gezocht naar een andere werkgever.

Tools bij outplacement op maat

Als je gebruik maakt van een bureau dat outplacement op maat aanbiedt krijg je een consulent toegewezen. Dat is iemand die voor jou als vraagbaak dient bij het zoeken naar een nieuwe werkomgeving. Outplacement is meer dan alleen een training in hoe je op zoek moet naar een nieuwe baan of een sollicitatietraining. Er wordt echt actief geholpen bij het zoeken. Het is wel mogelijk dat je een stuk loopbaanbegeleiding krijgt en een sollicitatietraining, maar dat is dan een onderdeel van het outplacement op maat traject. Een outplacement op maat traject wordt betaald door de werkgever die jouw diensten niet langer kan gebruiken.

Enroute BV

Diensten om werknemers en werkgevers bij elkaar te brengen worden al meer dan twintig jaar aangeboden door Enroute BV. Dat bedrijf is gespecialiseerd in het herplaatsen van werknemers bij andere werkgevers. Vanwege de vele contacten, vooral in de Randstad, lukt het in veel gevallen om een nieuwe werkgever te vinden voor een werknemer. Uiteraard wordt er van de werkgever wel enige flexibiliteit verwacht. Het is niet altijd mogelijk om iemand een baan aan te bieden onder dezelfde condities en randvoorwaarden als waarvan bij de oude werkgever sprake was.