Private Cloud

Een typisch voorbeeld van Cloud hosting is private Cloud. Private Cloud is, zoals de naam al enigszins doet vermoeden, een geheel eigen Cloud. De private Cloud bestaat uit hardware die niet met andere gebruikers gedeeld wordt. Groot voordeel is dat je op deze manier ook invloed kunt uitoefenen op de wijze waarop de hardware is samengesteld. Bovendien weet je telkens welke capaciteit beschikbaar is.

Kostenbesparing

Deze Cloud wordt nogal eens verward met public Cloud, terwijl dit twee totaal verschillende dingen zijn. Public Cloud houdt in dat de Cloud wél door meerdere gebruikers wordt gebruikt. Van die andere gebruikers merk je overigens helemaal niets, desalniettemin wordt de hardware wel gedeeld. Voordeel van deze manier van werken is de kostenbesparing die zo toegepast wordt en de laagdrempeligheid.

Veiligheid en controle

Deze vorm van de Cloud wordt ook wel interne Cloud of corporate Cloud genoemd. Corporate Cloud biedt meer controle over zowel netwerk en infrastructuur. Met een corporate Cloud kun je centrale toegang verlenen aan businessunits van je bedrijf waardoor de verschillende afdelingen toegang tot elkaars IT-diensten hebben. Met de hoge mate van controle is ook meteen het grootste voordeel van een corporate Cloud genoemd. Een private Cloud biedt veiligheid en bovendien is werken met een corporate Cloud de meest efficiënte wijze om de wet- en regelgeving na te leven.