Rente.nl is de hulp bij vergelijken.

Rente.nl

Wanneer je op zoek bent naar de juiste lening die bij je past dan is Rente.nl een handige keuzehulp, of het nu gaat om een persoonlijke lening of een om een hypotheek, je wordt overladen aan informatie en is er veel om op te letten. Twee heel belangrijke factoren om rekening mee te houden zijn de rentevoet berekening en het vergelijkings- percentage. Van deze twee de verschillen kennen betekent dat het nemen van een volledig geïnformeerde beslissing je dan net iets makkelijker afgaat.

Rente.nl

Wat zijn de verschillen?

Rente is normaal gezien de grootste (maar let op, die de enige) kost van het aangaan van een lening. Het is in wezen een vergoeding die de kredietgever aan de lener rekening brengt in ruil voor het verstrekken van een lening. Rente wordt meestal in percentage aangegeven van het geleende bedrag. Het in rekening gebrachte tarief is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder bijvoorbeeld:

Het doel van de lening
Vaste of variabele rentepercentage.
Het vaste tarief van de kapitaalverstrekker.
Wettelijke vereisten.
Marktomstandigheden.

Vergelijking Percentage.

Rente.nl

Het vergelijkings- percentage op Rente.nl is zo ontworpen dat je gemakkelijk de daadwerkelijke kosten van een lening kunt vergelijken met een andere. Het wordt berekend door de rentevoet van de lening te combineren met andere bijkomende kosten en vergoedingen. Deze wordt weergegeven evenals de rentevoet in een percentage van het geleende bedrag. Boven het rentetarief komen er nog zaken bij als:

Eventuele vestigingskosten kunnen in rekening gebracht worden bij het afsluiten.
Bijkomende kosten die je betaalt gedurende de looptijd van de lening.
Het te lenen bedrag.
De looptijd van de lening.

Rent.nl is ontworpen als een gids voor diegenen die een lening overwegen. Het werkelijke vergelijking percentage bij de te nemen lening kan altijd iets verschillen, afhankelijk van je eigen omstandigheden.