Wat doet een Hoger Veiligheidsdeskundige?

HVK is de afkorting voor Hoger Veiligheidskundige. In deze functie heb je verschillende taken waarmee je de veiligheid op een bedrijf kunt verbeteren zodat de mensen er altijd op een goede en veilige manier kunnen werken.

Oplossingen vinden voor problemen op de werkvloer

De HVK weet alles van veiligheid op de werkvloer. De deskundige bekijkt hoe er gewerkt wordt op een bepaald bedrijf en signaleert problemen en mogelijke gevaren. Deze worden gerapporteerd aan het management zodat er oplossingen voor bedacht kunnen worden. De deskundige kan zelf plannen schrijven om de veiligheid te verbeteren.

Arboregels goed toepassen in de praktijk

Daarnaast zorgt de veiligheidsdeskundige ervoor dat de Arbozorg goed toegepast wordt zodat de werknemers er het meeste baat bij hebben. De juiste toepassing kan door de deskundige geadviseerd worden aan het management zodat zij het in de praktijk kunnen toepassen. Omdat de veiligheidsdeskundige echt alles weet over veiligheid op het werk zijn de adviezen altijd goed en op maat.

Wat te doen bij ongevallen en deze voorkomen Als er mogelijke gevaren dreigen op de werkvloer van een bepaald bedrijf signaleert de veiligheidsdeskundige deze ook. Als de nodige aanpassingen gedaan worden kunnen ongevallen voorkomen worden en zal er minder letsel zijn bij de werknemers. Doen zich toch calamiteiten voor dan heeft de veiligheidsdeskundige daar een plan op maat voor gemaakt. Op die manier wordt er snel en adequaat gehandeld en weet iedereen wat te doen. Zowel het management als de werknemers kunnen trainingen volgen zodat ze weten wat veilig is om te doen en hoe in te grijpen indien nodig bij noodgevallen.