Laat je scriptie nakijken door experts

In het schrijven van een scriptie, voor welke opleiding dan ook, gaat ontzettend veel tijd zitten. Dat is natuurlijk logisch. Je moet je hypothese onderbouwen en bewijzen. Maar het gevolg is dus wel dat je zelf al heel vaak je scriptie hebt overgelezen en dat je je eigen fouten niet meer ziet. Dit kunnen fouten in het Nederlands zijn of in de stijl of in de structuur van de scriptie. Natuurlijk kun je dan scriptiehulp inroepen van je ouders, de buren of iemand uit je studiegroep. Maar wil je zeker weten dat je scriptie aan alle eisen voldoet én ook nog eens goed leesbaar is, laat dan je scriptie nakijken door experts.

Laat je scriptie nakijken door iemand die er verstand van heeft

Laat je scriptie nakijken door iemand met verstand van zaken. Dat hoeft echt niet iemand te zijn uit jouw vakgebied. We gaan er immers vanuit dat wat je geschreven hebt klopt. Daar heb je al die uren aan gewerkt. Nee, laat je scriptie nakijken door iemand die verder kijkt dan de materie. Iemand die van de hoed en de rand weet wanneer het aankomt op taal en stijl. Die feilloos weet wat hoort en wat niet. Die de d's en de t's voor je checkt en controleert of er geen woorden ontbreken of juist te veel zijn. Taaltechnisch valt het schrijven van een scriptie nog lang niet mee. Laat je scriptie nakijken en zorg er zo voor dat deze de waardering krijgt die jij verdient.

Een scriptie schrijven kost je veel tijd

Je kunt immers niet zomaar even beginnen met het schrijven van een scriptie. Daar gaat, over het algemeen, een stage aan vooraf. Voor je begint met de stage stel je jezelf je hoofdvraag en die ga je tijdens je stage proberen te beantwoorden. Tussendoor, tijdens de stage, zullen nog meer, relevante, vragen komen bovendrijven die ook allemaal beantwoord moeten worden. Al deze informatie moet zó verpakt en opgeschreven worden dat je er, aan het eind van je stage, nog wijs uit kunt worden.

Niet iedereen is taalvirtuoos

Iedereen heeft kwaliteiten. Het kan zomaar zijn dat jij heel goed weet hoe je een binnenvaartschip van de ene naar de andere haven moet krijgen en wat je er dan mee moet doen, maar dat je scriptieschrijven (flink) is achtergebleven. Om dan toch te kunnen afstuderen is het laten nakijken van je scriptie én de uitgebreide feedback die daarbij hoort, dé manier om toch je papiertje in ontvangst te kunnen nemen.